ประวัติแพทย์

นพ.สุพิชฌาย์ วงศ์มณี

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทรวงอก

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2552

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2558
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2560

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

– 

-

อังคาร

09.00 - 12.00 น.

12.00 - 17.00 น.

ศัลยกรรม (ปกส.)

ศูนย์ศัลยกรรม

พุธ

08.00 - 17.00 น.

ห้องผ่าตัด

พฤหัสบดี

-

-

ศุกร์

 09.00 –  12.00 น.

 12.00 –  17.00 น.

ศัลยกรรม (ปกส.)

ศูนย์ศัลยกรรม

เสาร์

-

-

อาทิตย์

-

-