ประวัติแพทย์

พญ. ปนัดดา ธารรักประเสริฐ

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2551

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชกรรม จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปีพ.ศ.2559

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 16.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3 

อังคาร

07.00 – 16.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3 

พุธ

07.00 – 16.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3 

พฤหัสบดี

07.00 – 16.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3 

ศุกร์

07.00 – 16.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3 

เสาร์

07.00 – 16.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3