ประวัติแพทย์

นพ.ปราณีต ขันติกาล

สาขาเฉพาะทาง : วิสัญญีแพทย์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2536 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ.2541