กภ.พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจ

การศึกษา

จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์