กภ.อภิชญา จงจารุกวิน

การศึกษา

จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ.2558

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์