นพ.กิตติพัฒน์ ทองเล็ก

การศึกษา

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต  จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีพ.ศ.2555

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีพ.ศ.2562

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
อังคาร
พุธ08.00 – 17.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.
08.00– 17.00 น.
ศัลยกรรม (ปกส.)
ศูนย์ศัลยกรรม
ศุกร์08.00 – 20.00 น.
13.00 – 15.00 น.
ศูนย์ศัลยกรรม
ศัลยกรรม (ปกส.)
เสาร์08.00 – 11.00 น.
08.00 – 17.00 น
ศัลยกรรม (ปกส.)
ศูนย์ศัลยกรรม
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์