นพ.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์

การศึกษา

  •   จบคณะแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

วุฒิบัตร

  •   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2558

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์