นพ.ชัยวัธน์ แสงเขียว

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2556
  • เฉพาะทางกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2557
  • เฉพาะทางกระดูกสันหลัง Tohoku Central Hospital (ในเครือของ Tohoku Medical University) ยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2557

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
อังคาร08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
พุธ08.00 – 12.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 20.00 น.
ห้องผ่าตัด
ศัลยกรรม (ปกส.)
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
13.00 – 15.00 น.
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ศัลยกรรม (ปกส.)
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.
09.00 – 12.00 น.
ห้องฉุกเฉิน
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์