นพ.ชานนท์ สมเจตนารมย์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2559
  • ได้รับประกาศณียบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2560
  • ได้รับใบอนุญาตแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ จากกรมการแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2563

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
อังคาร08.00 – 17.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
พุธ08.00 – 17.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์