นพ.ธนชัย ศุภนาม

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2557

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2562

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 20.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
อังคาร08.00 – 17.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม/ห้องฉุกเฉิน
พุธ08.00 – 17.00 น.ห้องผ่าตัด
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
12.00 – 17.00 น.
ศูนย์ศัลยกรรม/ศัลยกรรม (ปกส.)
ห้องฉุกเฉิน
เสาร์08.00 – 17.00 น.
12.00 – 17.00 น.
ศูนย์ศัลยกรรม/ห้องฉุกเฉิน
ศัลยกรรม (ปกส.)
อาทิตย์