นพ.ธนาวุฒิ วรุณโชติกุล

การศึกษา

  •   จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก Lyceum Northwestern University, Philippines เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร

  •   ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2557

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 18.00 น.
09.00 – 13.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
อังคาร08.00 – 16.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
พุธ08.00 – 17.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี08.00 – 16.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์08.00 – 18.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
เสาร์
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์