นพ.ปภพ เหมือนเผ่าพงษ์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา กุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2560

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์12.00 – 21.00 น.แผนกกุมารเวช
อังคาร12.00 – 21.00 น.แผนกกุมารเวช
พุธ12.00 – 21.00 น.แผนกกุมารเวช
พฤหัสบดี12.00 – 21.00 น.แผนกกุมารเวช
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.แผนกกุมารเวช
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์