นพ.ปัณณธร ตั้งกงพานิช

การศึกษา

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2561

ตารางออกตรวจ

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์