นพ.พงษ์พันธ์ สมบูรณ์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2553
  • ได้รับใบรับรอง อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารจากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 20.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
อังคาร08.00 – 15.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
พุธ08.00 – 12.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.
08.00 – 17.00 น.
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
ศุกร์08.00 – 12.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์