พญ.สุรีพร สถิตย์น้อย

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
คลินิกเวชกรรม วิภาพัฒน์ 1
แผนกหู คอ จมูก
พุธ08.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
คลินิกเวชกรรม วิภาพัฒน์ 1
แผนกหู คอ จมูก
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.
12.00 – 17.00 น.
คลินิกเวชกรรม วิภาพัฒน์ 1
ห้องผ่าตัด
ศุกร์08.00 – 20.00 น.แผนกหู คอ จมูก
เสาร์08.00 – 16.00 น.แผนกหู คอ จมูก
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์