นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์

การศึกษา

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2555

วุฒิบัตร

  •      วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ พ.ศ.2561 

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 20.00 น.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
อังคาร08.00 – 12.00 น.
08.00 – 11.00 น.
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
พุธ08.00 – 20.00 น.
13.00 – 17.00 น.
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์09.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์