นพ.วสวัตติ์ ศรีเกษตรสรากุล

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2558

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2564
  • ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อปี พ.ศ. 2566

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ
พุธ08.00 – 17.00 น.
09.00 – 12.00 น.
ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ
ศุกร์08.00 – 20.00 น.ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ
เสาร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์