นพ.วิชาญ บุญสวรรค์ส่ง

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลเด็ก เมื่อปี พ.ศ.2536
  • ได้รับประกาศนียบัตรคณะกรรมการกุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548
  • ได้รับวุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จากแพทย์สภา เมื่อปี พ.ศ. 2550

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 12.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
อังคาร08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พุธ08.00 –  20.00  น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พฤหัสบดี08.00 –  16.00  น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
ศุกร์08.00 – 12.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
เสาร์08.00 – 17.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
อาทิตย์