นพ.วิบูลย์ วิระมิตรชัย

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2536

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2542

ได้รับประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2550

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก
อังคาร08.00 – 17.00 น.แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก
พุธ08.00 – 17.00 น.แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก
ศุกร์08.00 – 17.00 น.แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก
เสาร์
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์