นพ.สงวน วงศ์ศรีสุจริต

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530

วุฒิบัตร

ได้รับรับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลวชิร เมื่อปี พ.ศ. 2536

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
อังคาร08.00 – 13.00  น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พุธ08.00 – 20.00  น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พฤหัสบดี08.00 – 17.00  น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
ศุกร์08.00 – 14.00  น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
เสาร์
อาทิตย์10.00 – 20.00  น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)