นพ.สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ

การศึกษา

  • จบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2520

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2528

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ09.00 – 11.00 น.
13.00 – 20.00 น.
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
แผนกจิตเวช
พฤหัสบดี09.00 – 11.00 น.คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
ศุกร์
เสาร์09.00 – 18.00 น.แผนกจิตเวช
อาทิตย์