นพ.สุพิชฌาย์ วงศ์มณี

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2552

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2558
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2560

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์