นพ.สุวรรณสิงห์ ชวาลา

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2561

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 20.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
อังคาร08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
พุธ08.00 – 14.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์