นพ.เกียรติศักดิ์ โชติเบญจมาภรณ์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาลัยวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช) เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.  2537

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
อังคาร08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
พุธ08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ศุกร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
เสาร์
อาทิตย์