นพ.เอกชัย กาญจนาคาร

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2538

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อปี 2544
  • สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2547
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • Master Degree in Neurovascular Paris Sud University and Mahidol University.
  • Neurovascular and Intervention at Xuanwu Hospital, ประเทศจีน เมื่อปี 2550-2551
  • ประกาศณียบัตรหลอดเลือดรังสีวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00 – 12.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
อังคาร15.00 – 18.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
พุธ
พฤหัสบดี09.00 – 12.00 นศูนย์ศัลยกรรม
ศุกร์
เสาร์09.00 – 12.00 นศูนย์ศัลยกรรม
อาทิตย์