นพ.ไพบูลย์ คงเสรีภาพ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
09.00 – 13.00 น.
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
อังคาร08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
พุธ
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
ศุกร์08.00 – 20.00 น.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
เสาร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์