พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณ

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2557

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อปี 2561
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี 2563

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร07.00 – 17.00 น.แผนกกุมารเวช
พุธ09.00 – 15.00 น.แผนกกุมารเวช
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แผนกกุมารเวช
ศุกร์09.00 – 20.00 น.แผนกกุมารเวช
เสาร์08.00 – 17.00 น.แผนกกุมารเวช
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์