พญ.กานต์สินี สพันธุพงศ์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2558

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
ศุกร์08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
เสาร์08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์