พญ.ชนาภรณ์ ธุระพันธุ์

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 20.00 น.แผนกกุมารเวช
อังคาร08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช
พุธ08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.แผนกกุมารเวช
ศุกร์08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช
เสาร์
อาทิตย์09.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์