พญ.ชนาภรณ์ ธุระพันธุ์

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 20.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
อังคาร08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พุธ08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
พฤหัสบดี08.00 – 12.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
ศุกร์08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
เสาร์09.00 – 13.00 น.แแผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)
อาทิตย์09.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช (อาคารใหม่)