พญ.ทิพย์ไพลิน จึงตระกูล

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี 2557

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขา โสต ศอ นาสิก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 12.00 น.
08.00 – 20.00 น.
ห้องผ่าตัด
แผนกหู คอ จมูก
อังคาร08.00 – 14.00 น.แผนกหู คอ จมูก
พุธ08.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.
แผนกหู คอ จมูก
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แผนกหู คอ จมูก
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.แผนกหู คอ จมูก