พญ.ปรัชญา วังตาล

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2558

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2564
  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาตร์โรคติดเชื้อ จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2564-2566

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.
14.00 – 16.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
พุธ08.00 – 14.00 น.
08.00 – 12.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.
08.00 – 12.00 น.
ศูนย์อายุรกรรม
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
ศุกร์08.00 – 20.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
เสาร์08.00 – 17.00 น.ศูนย์อายุรกรรม
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์