พญ. พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2564

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.
12.00 – 14.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
พุธ08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.
12.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
ศุกร์08.00 – 20.00 น.
13.00 – 20.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
เสาร์08.00 – 14.00 น.
12.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2,3
อายุรกรรมเฉพาะทาง 3
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์