พญ.ภัทราพร จันทร์เพ็ญ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2557

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสตศอนาสิกวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2562
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ เมื่อปี 2565

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 13.00 น.
13.00 -16.00 น.
แผนกหู คอ จมูก 
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
อังคาร08.00 – 20.00 น.
13.00 – 16.00 น.
แผนกหู คอ จมูก 
ห้องผ่าตัด
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกหู คอ จมูก 
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.แผนกหู คอ จมูก 
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.แผนกหู คอ จมูก 
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์