นพ.วินิจ สุวรรณรัฐภูมิ

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2534

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2538

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.ห้องฉุกเฉิน
อังคาร08.00 – 17.00 น.ห้องผ่าตัด
พุธ08.00 – 17.00 น.ศัลยกรรม (ปกส.)
พฤหัสบดี08.00 – 16.00 น.
12.00 – 16.00 น.
ศูนย์ศัลยกรรม
ศัลยกรรม (ปกส.)
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม / ห้องฉุกเฉิน