พญ.วรารัตน์ ณีรัตนพันธุ์

การศึกษา

จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2548

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.30 – 20.00 น.แผนกกุมารเวช
อังคาร08.30 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช
พุธ08.30 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช
พฤหัสบดี08.30 – 15.00 น.แผนกกุมารเวช
ศุกร์09.00 – 13.00 น.แผนกกุมารเวช
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 16.00 น.แผนกกุมารเวช
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์