พญ.วิชิตา จุลวงศ์

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2560

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.00 – 08.00 น.
08.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
อังคาร07.00 – 15.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 14.00 น.
14.00 – 17.00 น.
อายุรกรรมเฉพาะทาง 2
อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์