พญ. สุจิมา ตั้งจินตนาการ

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย จากโรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2561 
  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี 2564 

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวิทยา
อังคาร
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวิทยา
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวิทยา
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวิทยา
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์