พญ.อลิษา วีระพงษ์

การศึกษา

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า พ.ศ.2558
  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาต้อหิน จากโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า พ.ศ.2561

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.แผนกจักษุ 
อังคาร08.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
แผนกจักษุ 
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
แผนกจักษุ
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์08.00 – 20.00 น.
09.00 – 12.00 น.
แผนกจักษุ 
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
เสาร์08.00 – 16.00 น.แผนกจักษุ 
อาทิตย์08.00 – 12.00 น.แผนกจักษุ 
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์