พญ.อานัดดา แก้วประโลม

การศึกษา

  • จบคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2558

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีวินิจฉัยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2564

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
อังคาร08.00 – 20.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
พุธ08.00 – 14.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย