พญ.เนติมา อุดมศิลป์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อปี พ.ศ. 2566

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
แผนกจิตเวช
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
อังคาร08.00 – 20.00 น.แผนกจิตเวช
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกจิตเวช
พฤหัสบดี08.00 – 14.00 น.แผนกจิตเวช
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 17.00 น.แผนกจิตเวช