พญ.เนาวรัตน์ ทวีศิลป์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2533

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาทั่วไป จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2537
  • หลักสูตรรังสีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์07.30 – 15.30 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
อังคาร07.30 – 15.30 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
พุธ07.30 – 15.30 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
พฤหัสบดี07.30 – 12.00 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
ศุกร์07.30 – 15.30 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
เสาร์07.30 – 15.30 น.แผนกรังสีวินิจฉัย
อาทิตย์