พญ.เหมือนฝัน อ่อนสำอาง

การศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจาก Gullas College of Medicine เมื่อปี พ.ศ. 2564

วุฒิบัตร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 14.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
พุธ08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
พฤหัสบดี08.00 – 20.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
ศุกร์08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
เสาร์08.00 – 17.00 น.อายุรกรรมเฉพาะทาง 1
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์