นพ.พิชัย ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2522

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2528

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.ศัลยกรรม (ปกส.)
อังคาร08.00 – 17.00 น.ห้องผ่าตัด
พุธ08.00 – 17.00 น.ศูนย์ศัลยกรรม
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.ห้องฉุกเฉิน
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์