การดูแลรักษาบาดแผล

ปกติแผลสามารถหายได้เองตามธรรมชาติ โดยอาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่น อาย อาหาร ยา สภาวะของโรค ตำแหน่งของแผลและลักษณะของแผล

ข้อควรปฏิบัติ

  1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์จำพวกโปรตีน วิตามินเกลือแร่ เพื่อช่วยในการรักษาบาดแผล
  • โปรตีน เช่น เนื้อ นม ไข่
  • วิตามินชี พบมากในผักและผลไม้สด เช่น มะนาว ฝรั่ง ฯลฯ
  • วิตามินเอ เช่น ผักสีแดง สีส้มและสีเขียวจัด เนื้อ นม ไข่แดง
  • วิตามินเค เช่น ผักใบเขียว นม

2. งดอาหารจำพวกของหมักตอง เครื่องดื่มของมึนเมา

3. ทำความสะดาดแผลวันลพ 1 ครั้ง ที่สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลหรือตามคำแนะนำของแพทย์

4. ไม่ควรเปิดแผลหรือใช้มือสัมผัสบาดแผล แกะเกาบาดแผล เพราะอาจะทำให้แผลเกิดการติดเชื้อได้

5. รักษาความสะอาดแผลไม่ควรให้แผลเปียกน้ำ

6. หากมีแผลบริเวณใบหน้าควรตัดไหม เมื่อครบ 5 วัน แผลบริเวณศีรษะและหน้าท้อง ตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน แผลบริเวณแขน ขา ตัดไหมเมื่อครบ 10 วัน หรือ ตามที่แพทย์นัด

7. เมื่อมีอาการปวดควรรับประทานยาแก้ปวดตามแพทย์สั่ง ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

8. ควรรับประทานยาปฎิชีวะตามแพทย์สั่งจนครบกำหนด ไม่ควรหยุดยาก่อน หากมีอาการแพ้ยาควรมาพบแพทย์