ข้อแนะนำในการเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกาย

น้ำหนักของสิ่งของ

  1. ไม่ควรเกิน 16 กิโลกรัม
  2. น้ำหนักของวัสดุสิ่งของมากกว่า 16 กิโลกรัม ควรยกย้ายเป็นทีม
  3. น้ำหนักของวัสดุสิ่งของมากกว่า55กิโลกรับควรยกย้ายโดยใช้อุปกรณ์ / เครื่องทุ่นแรง

ท่าทาง : หลีกเลี่ยงท่าทางผิดธรรมชาติ  บิดลำตัว ก้มลัง ยกแขนเหนือศีรษะ

ยกของด้วยท่าที่ถูกต้อง

  1. ยืนชิดวัสดุสิ่งของ
  2. ย่อเข่าให้หลังเป็นแนวตรง
  3. ยกวัสดุสิ่งของให้ชิดกับลำตัวมากที่สุด ศีรษะและกระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรง
  4. ยืนขึ้น โดยใช้กำลังจากกล้ามเนื้อขา