เบาหวานกับเหงือกอักเสบ

ภาวะเหงือกอักเสบเป็นภาวะที่เกิดจากแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ซึ่งสะสมอยู่บนตัวฟัน ทำให้เกิดการอักเสบและการทำลายของเหงือกและคราบกระดูกรอบๆรากฟัน ส่งผลให้มีอาการเลือกออกตอนแปรงฟัน มีกลิ่นปาก มีเหงือกร่น ฟันโยก และทำให้สูญเสียฟันได้ในที่สุด

ปัจจุบันพบว่าภาวะเหงือกอักเสบและโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก โดนจากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเหงือกอักเสบเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไปโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี จะพบว่ามีการทำลายของเหงือกและกระดูกที่รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป

อาการแสดงของภาวะเหงือกอักเสบ

 • มีกลิ่นปาก มีคราบหินปูนเกาะบนตัวฟัน
 • มีเลือดออกตอนปรงฟัน หรือตอนใช้ไหมขัดฟัน
 • มีเหงือกร่น มีฟันโยก
 • เหงือกบวม แดง เจ็บ
 • มีหนองออกมาจากเหงือก

คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปาก

 • แปรงฟันให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับยาสีฟันที่เป็นฟลูออไรด์
 • ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟัน เช่น ไหมขัดฟันอย่างละน้อยวันละ 1 ครั้ง
 • หากใส่ฟันปลอม หลังรับประทานอาหารให้ถอดฟันปลอมออกมาทำความสะอาด และแปรงฟันให้สะอาดก่อนใส่ฟันปลอมกลับเข้าไปทุกครั้ง และห้ามใส่ฟันปลอมนอน
 • พบทันตะแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน

คำแนะนำการทำฟันสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

 • นำยาที่รับประทานอยู่ และผลตรวจน้ำตาลมาด้วยทุกครั้งเวลาทำฟัน
 • รับประทานอาหารและรับประทานยาให้ครบก่อนมาทำฟันทุกครั้ง
 • ควบคุมอาหาร รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีอยู่เสมอ
 • ขณะทำฟันหากมีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว กระสับกระส่าย มือสั่นเหงื่อออก รู้สึกหิว รู้สึกกังวล ให้รีบแจ้งทันตแพทย์ที่ทำการรักษาทันที