diabetes and exercise

ความถี่

            อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ และไม่ควรหยุดติดต่อกันเกิน 2 วัน

ชนิดของการออกกำลังกาย

 • การออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือการออกกำลังกาย ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราการเต้นของหัวใจ ได้แก่ การเดินเร็ว การวิ่ง การเต้นแอโรบิค การว่ายน้ำ การปั่นจักรยาน เป็นต้น
 • การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน คือการเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรระวัง
 • การออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ คือการเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น ลดการบาดเจ็บ

ระยะเวลา

 • ออกกำลังกายแบบแอโรบิค 150-300 / สัปดาห์ ในระดับปานกลาง
 • ออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน ในระดับปานกลาง อย่างน้อย 2 วัน / สัปดาห์
 • ผู้สูงอายุควรออกกำลังในหลายรูปแบบสัมผัสกัน ทั้งการฝึกการทรงตัว การออกกำลังกายแบบแอโรบิค และการออกกำลังกายแบบแรงต้าน

ถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ ในขณะที่ออกกำลังกายให้หยุดและนั่งพัก ในกรณีที่มีอาการแน่นหรือเจ็บหน้าอก ให้อมยาใต้ลิ้น จากนั้นรีบพบและปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อประเมินหาสาเหตุ และรักษาตามความเหมาะสม

อาการควรระวัง

 • แน่นหรือเจ็บหน้าอก
 • หายใจไม่สะดวก
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • รู้สึกอ่อนแรงกว่าปกติ
 • รู้สึกไม่สบายหรือมีไข้
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • เวียนศีรษะ มึนงง

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

 • กล้ามเนื้อแข็งแรงข้อต่อเคลื่อนไหวสะดวก ลดกระดูกพรุน
 • ลดไขมันสะสม เพิ่มไขมันดี ลดไขมันร้าย ลดโรคอ้วน
 • ลดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน
 • ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มการตอบสนองของเซลล์กล้ามเนื้อต่ออินซูลิน
 • ลดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน
 • ลดและควบคุมความดันโลหิต
 • ผ่อนคลาย ลดเครียด อารมณ์แจ่มใส