INSOMNIA insomnia

ข้อมูลของตัวโรค

เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน ซึ่งปัญหาการนอนสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ เช่น การนอนไม่หลับหรือหลับลำบาก การนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นมากลางดึก หรือหลับๆตื่นๆ และการตื่นนานช้าหรือเร็วกว่าปกติ โดยภาวะเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในรูปของอาการต่างๆ ดังนี้

 • อ่อนเพลีย ขาดพลังในการใช้ชีวิต
 • ความสามารถในการทำงานลดลง ไม่สามารถมีสมาธิ ความจำเปลี่ยนแปลง
 • อารมณ์หงุดหงิดกระสับกระส่าย
 • ง่วงนอนเวลากลางวัน
 • การเกิดอุบัติเหตุ
 • กังวลเกี่ยวกับปัญหาการนอนที่เกิดขึ้น

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

 1. ด้านร่างกาย อาจมีความผิดปกติระหว่างการนอน เช่น มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea) หรือมีปัญหาจากอาการอื่น เช่น อาการปัสสาวะบ่อย อาการปวด โรคกรดไหลย้อน
 2. ด้านจิตใจ อาจเกิดจากความเครียด ความวิตกกังวล โรคอื่นๆทางจิตใจ
 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการมีเสียงรบกวน หรือมีแสงไฟรบกวน
 4. อุปนิสัยการนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การเล่นเกมส์ การเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนอน การดื่มเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นคาเฟอีน เป็นต้น

12 หลักสุขอนามัยของการนอนหลับที่ดี (Sleep hygiene)

 • ไม่ควรมีนาฬิกาบอกเวลาในห้อง
 • ไม่ทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกาย หรือ หนักสมองก่อนเข้านอน
 • งดกาแฟ ชา ก่อนเวลาเข้านอน 6 ชั่วโมงและงดสุรา บุหรี่เมื่อเวลาเข้านอน
 • หากมีเรื่องคิดวิตกกังวลมากมายก่อนนอนให้เขียนบันทึกไว้และจัดการในตอนเช้า
 • มีกิจกรรมผ่อนคลายก่อนการเข้านอน เช่น อาบน้ำอุ่น ดื่มนม หรือ น้ำผลไม้ อ่านหนังสือเบาๆ 10 นาทีก่อนเข้านอน
 • ในกรณีที่เข้านอนแล้ว 10-15 นาที ยังไม่สามารถนอนหลับได้ไม่ควรพยายามนอนต่อไป ควรลุกไปทำกิจกรรมเบาๆอื่นๆเมื่อรู้สึกง่วงจึงกลับเข้านอนใหม่
 • พยายามไม่งีบหลับในช่วงกลางวันมากเกินไป
 • จัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมทั้งแสง เสียงและสภาพอากาศอุณหภูมิ
 • ใช้เวลาบนเตียงนอน (ที่ยังไม่หลับ) ให้น้อยที่สุดในแต่ละคืน
 • ไม่ทำกิจกรรมอื่นใดบนเตียงนอนยกเว้นเรื่องนอน และกิจกรรมทางเพศ
 • ตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลาทุกวัน