การตรวจกระดูกด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI

***หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101 ศูนย์ศัลยกรรม ต่อ 2149,2150

การตรวจกระดูกด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
จอง แพคเกจ / โปร
Share