ตรวจเอกซเรย์เต้านม

***หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 3100,3101 ศูนย์ศัลยกรรม ต่อ 2149,2150

ตรวจเอกซเรย์เต้านม
จอง แพคเกจ / โปร
Share